Nye musikere

Vil du være med?

Alle, som kan spille på et instrument, der passer i et harmoniorkester, er velkomne – også selvom instrumentet har samlet støv i nogle år. Alle nye vil dog skulle igennem en tre måneders prøvetid hvor dirigenten vurderer om niveauet er tilfredsstilende.

Ring eller mail og forhør dig ved en af kontaktpersonerne

 

Øvetidspunkt:

Orkestret øver hver tirsdag kl. 19.00 (spilleklare!) til ca. 21.30.

Vi øver i Aulaen på Resen Skole. Har du problemer med at komme derud så kontakt os det kan være vi ku finde ud af noget.